031 364 184 [email protected]

Računovodske storitve od A do Ž!

V knjigovodskem servisu E-specialisti opravljamo svoje storitve skladno s slovenskimi in mednarodnimi računovodskimi standardi.

V kolikor nam zaupate svoje knjigovodstvo ste lahko popolnoma brez skrbi, saj bomo poleg opravljanja vseh zakonsko predpisanih knjigovodskih storitev veliko časa posvetili tudi sledenju in deklariranju podatkov vsem pristojnim organom, zato da se lahko vi posvetite vodenju vašega posla.

OSNOVNE RAČUNOVODSKE STORITVE

 

 • Izdelava računovodskih aktov in sklepov podjetja (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu)
 • Knjiženje poslovnih dogodkov
 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje registrov osnovnih sredstev
 • Obračunavanje amortizacije
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo
 • Vodenje blagajne in plačilnega prometa
 • Izdelava računovodskih izkazov (periodičnih in letnih)
 • Izdelava bilanc (medletnih, letnih)
E-specialisti racunovodski-servis-2

DODATNE STORITVE

 • Izstavljanje računov, predračunov ali ponudb
 • Izpis opominov, obračun zamudnih obresti, priprava izvršb
 • Priprava in izvedba kompenzacij, asignacij in cesij
 • Izvedba plačevanja preko spletnih bank

 

 

 • Poročanje statističnem uradu
 • Vodenje evidence terjatev in obveznosti; redni izpisi odprtih postavk
 • Vodenje evidenc kupcev in dobaviteljev
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti

Vam lahko pomagamo?

 

V kolikor ste ravnokar ustanovili podjetje ali pa poslujete že dalj časa in želite dvigniti raven knjigovodskih storitev je knjigovodski servis E-specialisti pravi naslov za vas.

Pošljite nam osnovne informacije in pripravili vam bomo popolnoma neobvezujočo ponudbo na podlagi katere se boste lahko preričali o konkurenčnosti in kvaliteti naših storitev.

Podrobneje pa si lahko cenik naših storitev ogledate če kliknete na spodnjo povezavo

Zahtevajte informativno ponudbo

14 + 15 =