031 364 184 [email protected]

Obračun plač in prispevkov

Osnovne storitve

 • Mesečni obračun plač
 • Obračun regresa
 • Obračun potnih stroškov
 • Mesečno poročanje državnim organom (DURS, AJPES,…)
 • Letna poročanje državi in zaposlencem (M4, obvestiloo dohodni)
 • Tiskanje plačilnih listin
 • Obračun kreditov in izvršb
 • Vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, delovna dovoljenja,…)
 • Priprava plačilnih nalogov in oddaja obrazcev za vsa izplačila – REK obrazci

Dodatne storitve

 • Prijava/Odjava delavcev
 • Obračun božičnice ter nagrad in drugih dodatkov, ki niso vezani na plačo
 • Vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev,
 • Izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • Analize in poročila
 • Svetovanja iz področja obračuna fizičnim osebam,
 • Prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • Obračun najemnin, sejnin, dividend, management fee, …
 • Obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb,
 • Izdelava in obračun pogodb o poslovodenju
 • Izdelava in obračun pogodb za začasno in občasno delo upokojencev
 • Poročanje statističnem uradu

Dodana vrednost

 • Komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij,
 • Razlaga predpisov o delovnih razmerjih,
 • Seznanitev z minimalnimi in priporočljivimi standardi, ki se navezujejo na delovno pravo,
 • Spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje (predlaganje ustreznih rešitev)